Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Sở Ngoại Vụ on 19 March 2018
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
570/SNV-CCVC
Ngày ban hành
Ngày ban hành