Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn hội đàm với Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc về phối hợp trao đổi phòng, chống dịch bệnh qua biên giới

Ngày 23/4/2020, tại thực địa Km số 0 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn do bà Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc do ông Thạch Đông Long, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc làm Trưởng đoàn để trao đổi về cơ chế phối hợp trao đổi thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh qua biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Tham  dự hội đàm có đại diện lãnh đạo của các cơ quan liên quan và các huyện, thành phố biên giới hai bên.