Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019

Ngày 15/01/2020, Sở Ngoại vụ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019. Tới dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tô Thị Ái, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh. Đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị cùng các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo Công đoàn và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức hàng năm nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định của cấp trên và đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan cũng như đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan trong năm vừa qua.

DSC_0095_2.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo công khai tài chính năm 2019; công tác của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019. Hội nghị đã tập trung thảo luận về các nội dung báo cáo công tác năm, công tác tài chính, các giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại, các dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, báo cáo công tác thanh tra nhân dân. Đoàn Chủ tịch đã giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung nội dung báo cáo cũng như những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao điều kiện làm việc, đời sống tinh thần, văn hóa, thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe để phục vụ nhiệm vụ công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan Sở Ngoại vụ.

DSC_0176_0.JPG

Đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở trao tặng Giấy khen

 cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

DSC_0188.JPG

Đồng chí Hà Lê Hữu, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn trao tặng Giấy khen cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019

DSC_0193.JPG

Đồng chí Tô Thị Ái, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh trao tặng Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh cho 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ Công đoàn năm 201

DSC_0198.JPG

Đồng chí Trần Thị Vân Thùy, Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Công đoàn trao tặng Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và hoạt động công đoàn năm 2019

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Thị Ái, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Sở đã đạt được trong năm qua. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí chỉ đạo Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Công đoàn cấp trên phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, tiếp tục duy trì, phát huy tốt vai trò phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Hội nghị đã triển khai thực hiện bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021 với 100% đại biểu tham dự biểu quyết thông qua về số lượng, danh sách do Ban Chấp hành công đoàn giới thiệu và tiến hành bỏ phiếu kín bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.

Với những thành tích đã đạt được, Hội nghị đã công bố các Quyết định danh hiệu thi đua năm 2019, trong đó công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 06 tập thể và 27 cá nhân, công nhân danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 4 cá nhân, tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 03 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. 01 đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ được tặng Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ Công đoàn năm 2019. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tặng Giấy khen cho 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và hoạt động Công đoàn năm 2019.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí Đoàn Thị Hằng, Chánh Văn phòng Sở đã phát động thi đua, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Hội nghị đã chứng kiến việc ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa đồng chí Giám đốc Sở Ngoại vụ và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở đánh giá cao kết quả của Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi góp ý và đưa ra được nhiều biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020. Trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị, căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ các mặt công tác năm 2020, đồng chí đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Công đoàn và tổ chức đoàn thể cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra./.

 

Bài và ảnh: Văn Việt