Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình tại một số khu vực biên giới thuộc địa bàn xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam –Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn, ngày 28/4/2020, Đoàn công tác của Sở Ngoại vụ (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo), do Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Cao Lộc và đồn Biên phòng Thanh Lòa tiến hành khảo sát, nắm tình hình biên giới thuộc địa bàn xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc.