Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
Số 36/KH-SNgV 22-11-2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025
80/QĐ-SNgV 25-10-2021 Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Ngoại vụ
32/KH-SNgV 08-10-2021 Kế hoạch phòng, chống dịch Covid - 19
30/KH-SNgV 06-10-2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
635/SNgV-LSHTQT 29-09-2021 Đề nghị phối hợp tiếp tục đăng tải thông tin về đầu mối liên lạc, ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ người nước ngoài của Sở Ngoại vụ
108/BC-SNgV 16-09-2021 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý III năm 2021
27/KH-SNgV 13-09-2021 Kế hoạch nâng cáo chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX năm 2021
66/QĐ-SNgV 09-09-2021 Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19
23/KH-SNgV 19-08-2021 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án cải cách TTHC giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
63/BC-SNgV 16-06-2021 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý II năm 2021
60/BC-SNgV 14-06-2021 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2021
300/SNgV-VP 26-05-2021 Cung cấp thông tin đánh giá DDCI năm 2021
295/SNgV-LSHTQT 25-05-2021 Về việc tăng cường thông tin, kết nối, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ
37/QĐ-SNgV 23-05-2021 Quyết định ban hành Nội quy cơ quan Sở Ngoại vụ
39 /BC-SNgV 10-05-2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
21/KH-SNgV 07-05-2021 Kế hoạch tiến hành thanh tra hành chính về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phòng Quản lý biên giới, Sở Ngoại vụ
20/KH-SNgV 04-05-2021 Kế hoạch biên chế công chức và hợp đồng lao động 68 của Sở Ngoại vụ năm 2022
31/QĐ-SNgV 27-04-2021 Về việc giao nhiệm vụ xây dựng và sắp xếp lại bố cục, hình thức, nội dung, Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ
28/QĐ-SNgV 12-04-2021 Quyết định kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương
27/QĐ-SNgV 12-04-2021 Quyết định thành lập Ban Biên tập cuốn tài liệu ấn phẩm năm 2021
17/QĐ-SNgV 05-04-2021 Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
19/KH-SNgV 31-03-2021 Về việc đề nghị phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
17/KH-SNgV 25-03-2021 Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021
15/KH-SNgV 21-03-2021 Kế hoạch thực hiện nâng cao năng lực các chỉ số DDCI của Sở Ngoại vụ năm 2021
13/QĐ-SNgV 19-03-2021 Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021
25/BC-SNgV 18-03-2021 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý I/ 2021
14/KH-SNgV 17-03-2021 Triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
13/KH-SNgV 10-03-2021 Thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật
12/KH-SNgV 01-03-2021 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” năm 2021
11/KH-SNgVV 28-02-2021 Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021