Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
36/KH-SNgV 05-12-2023 Kế hoạch thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2023
1186/SNgV-LSHTQT 05-12-2023 về việc đề nghị phối hợp xác minh nhân thân và thông tin cho gia đình công dân tử vong ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
42/TB-SNgV 04-12-2023 Phân công các đồng chí trong Ban lãnh đạo Sở Ngoại vụ phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn
1176/SNgV-LSHTQT 01-12-2023 V/v đề nghị phối hợp, xác minh và xem xét giải quyết Đơn đề nghị giúp đỡ của công dân Trung Quốc
1152/SNgV-LSHTQT 25-11-2023 Về việc đề nghị phối hợp báo cáo công tác PCPNN năm 2023
1089/SNgV-LSHTQT 10-11-2023 Cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về hoạt động giới thiệu, quảng bá địa phương/ doanh nghiệp, sản phẩm ra nước ngoài, kết nối hợp tác, giao thương
33/KH-SNgV 10-11-2023 Kế hoạch lấy phiêu tín nhiệm đối với chức danh Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
1032/SNgV-LSHTQT 27-10-2023 V/v cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về hoạt động giới thiệu, quảng bá địa phương/ doanh nghiệp, sản phẩm ra nước ngoài, kết nối hợp tác, giao thương.
261/QĐ-SNgV 19-10-2023 Quyết định Thành lập Tổ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ
93/TB-HĐTD 11-10-2023 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi vòng 01 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
950/SNgV-LSHTQT 06-10-2023 V/v Đoàn công tác Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đến triển khai nghiên cứu dã ngoại tại tỉnh Lạng Sơn
931/SNgV-LSHTQT 02-10-2023 v/v đề nghị đăng tải và xin ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định nội dung chi và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thoả thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
911/SNgV-LSHTQT 27-09-2023 Về việc đề nghị cho phép huyện Cao Lộc thành lập Đoàn công tác gặp mặt, tặng quà huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Trung Quốc
874/SNgV-LSHTQT 15-09-2023 V/v báo cáo vụ việc công dân người nước ngoài bị tai nạn giao thông tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
28/TB-SNgV 30-08-2023 Lịch trực của Sở Ngoại vụ trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023
189/QĐ-SNgV 27-08-2023 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
783/SNgV-LSHTQT 23-08-2023 Về việc phối hợp cung cấp thông tin, dự thảo Báo cáo kết quả hỗ trợ, xử lý các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân.
783/SNgV-LSHTQT 23-08-2023 Về việc phối hợp cung cấp thông tin, dự thảo Báo cáo kết quả hỗ trợ, xử lý các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân.
726/SNgV-LSHTQT 10-08-2023 V/v cho phép Chuyên gia JICA đến làm việc với TTKS bệnh tật, Sở Y tế Lạng Sơn.
166/QĐ-SNgV 04-08-2023 Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Ngoại vụ
167/QĐ-SNgV 04-08-2023 Về việc cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính năm 2023
712/SNgV-VP 03-08-2023 Tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
20/TB-SNgV 28-07-2023 Về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
657/SNgV-LSHTQT 21-07-2023 V/v thông tin về chương trình hợp tác xuất khẩu lao động sang thị trường Cộng hoà Séc
16/TB-SNgV 04-07-2023 THÔNG BÁO Về hồ sơ, thời gian, địa điểm, phân công công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023 tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
601/SNgV-LSHTQT 30-06-2023 V/v cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về hoạt động giới thiệu, quảng bá địa phương/ doanh nghiệp, sản phẩm ra nước ngoài, kết nối hợp tác, giao thương
30/KH-SNgV 30-06-2023 Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025
29/KH-SNgV 26-06-2023 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
79/BC-SNgV 19-06-2023 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
26/KH-SNgV 14-06-2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghi quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII