Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số:15/KH-SNgV 17-03-2020 Kế hoạch Kiểm tra, khảo sát một số cửa khẩu, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh
Số: 26/QĐ-SNgV 15-03-2020 Quyết định Về việc biệt phái công tác đối với viên chức
Số: 25/QĐ-SNgV 15-03-2020 Quyết định Về việc điều động công tác đối với công chức
Số:23/QĐ-SNgV 15-03-2020 Quyết định Về việc giao phụ trách công tác Văn phòng Sở
Số: 22/QĐ-SNgV 15-03-2020 Quyết định Về việc biệt phái công chức lãnh đạo, quản lý đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại
Số: 24/QĐ-SNgV 15-03-2020 Quyết định Về việc chấm dứt biệt phái đối với công chức
Số: 14/KH-SNgV 12-03-2020 Kế hoạch Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020
Số:14/KH-SNgV 12-03-2020 Kế hoạch Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020
Số:20/QĐ-SNV 09-03-2020 Quyết định Đánh giá, xếp loại đối với cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, cuối năm thứ 4 của nhiệm kỳ Đại hội đảng cấp tỉnh, của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Số:13/KH-SNgV 06-03-2020 Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
Số:18/QĐ-SNgV 05-03-2020 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
Số:12/KH-SNgV 05-03-2020 Kế hoạch Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020
Số:17/QĐ-SNgV 03-03-2020 Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá Sở Ngoại vụ
Số:10/KH-SNgV 19-02-2020 Kế hoạch Công tác trọng tâm của Sở Ngoại vụ năm 2020
Số:15/QĐ-SNgV 18-02-2020 Quyết địnhThành lập Tổ xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Điểm a Khoản 2 và Điểm b Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơ
Số:14/QĐ-SNgV 14-02-2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Bản tin đối ngoại và Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Số:13/QĐ-SNgV 11-02-2020 Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
Số:11/QĐ-SNgV 06-02-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Số:07/KH-SNgV 30-01-2020 Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020
Số:180/QĐ-UBND 30-01-2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số:06/KH-SNgV 22-01-2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Số:05/KH-SNgV 20-01-2020 Kế hoạch Tuyên truyền đấu tranh phòng ngừa các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ trên địa bản tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Số:06/TB-SNgV 20-01-2020 Thông báo Phân công lịch trực tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Số: 04/KH-SNgV 15-01-2020 Kế hoạch Triển khai Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2020
Số 05/TB-SNgV 14-01-2020 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Số:02/KH-UBND 08-01-2020 Kế hoạch Phòng chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, xử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 2020
Số:01/KH-SNgV 08-01-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2020
Số:03/KH-SNgV 08-01-2020 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020
Số:28/KH-SNgV 06-12-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện đề án " Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng giai đoạn2019 – 2021"
Số:396/QĐ-SNgV 26-11-2019 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ Lạng Sơn
Số:399/QĐ-SNgV 26-11-2019 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Số:397/QĐ-SNgV 26-11-2019 Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Số:123/BC- SNgV 26-11-2019 Báo cáo Kết quả công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống năm 2019, nhiệm vụ năm 2020
Số:795/SNgV-VP 26-11-2019 Báo cáo kết quả 03 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số:398/QĐ-SNgV 26-11-2019 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Ngoại vụ
Số:122/BC-SNgV 22-11-2019 Báo cáo Tổng kết công tác Thanh tra chuyên ngành Ngoại giao năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Số:47/ĐK-SNgV 20-11-2019 Đăng ký Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020
Số:775/SNgV-VP 20-11-2019 Triển khai thực hiện các nội dung xây dựng cổng Dịch vụ công quốc gia
Số:119/BC-SNgV 20-11-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị “đạt tiêu chuẩn văn hoá” năm 2019
Số:32-BC/CBSNgV 19-11-2019 Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019
Số:26/KH-SNgV 18-11-2019 Kế hoạch Phối hợp kiểm tra, khảo sát đơn phương tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam –Trung Quốc thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số:118/BC-SNgV 17-11-2019 Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 1 năm 2019
Số:117/BC-SNgV 15-11-2019 Báo cáo Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
Số:116/BC-SNgV 13-11-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 632-KH/BCSĐCP ngày 26/9/2018 của Ban cán sự đảng Chính phủ về vận động Nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
Số:115/BC-SNgV 13-11-2019 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ năm 2019
Số:384/QĐ-SNgV 11-11-2019 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
Số:385/QĐ-SNgV 11-11-2019 Quyết định Về việc kiên toàn Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Sở Ngoại vụ
Số:372/QĐ-SNgV 30-10-2019 Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Số: 25 /KH-SNgV 29-10-2019 Kế hoạch Tổ chức, phân công, hướng dẫn DQTV trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ năm ASEAN năm 2020
Số: 355/QĐ-SNgV 30-09-2019 Quyết định Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
Số:24/KH-SNgV 09-09-2019 Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng đối ngoại năm 2019
Số:25-QĐ/CBSNgV 05-09-2019 Quyết định Về việc kiểm tra cán bộ, đảng viên công tác tại Phòng Lãnh sự, Sở Ngoại vụ
Số:340/QĐ-SNgV 29-08-2019 QQuyết định Về việc thanh tra hành chính việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Phòng Lãnh sự, Sở Ngoại vụ
Số:331/QĐ-SNgV 21-08-2019 Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước kinh phí năm 2019
Số:23/KH-SNgV 20-08-2019 Kế hoạch triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tại Sở Ngoại vụ Lạng Sơn
Số:326/QĐ-SNgV 16-08-2019 Quyết định Về việc phân công thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở
Số:323/QĐ-SNgV 15-08-2019 Quyết định Về việc thôi phụ trách Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại
Số:316/QĐ-SNgV 13-08-2019 Quyết định Ban hành Quy chế Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ
Số: 22/KH-SNgV 02-08-2019 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
Số:21/KH-SNgV 15-07-2019 Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngoại vụ năm 2020
Số:291/QĐ-SNgV 11-07-2019 Quyết định Về việc bổ sung thành viên Ban Biên tập Bản tin đối ngoại và Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Số:262/QĐ-SNgV 30-06-2019 Quyết định Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Số:169/QĐ-SNgV 30-05-2019 Quyết định Về việc kiểm tra việc thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc tại UBND xã Bắc Xa huyện Đình Lập
Số: 19/KH-SNgV 27-05-2019 Kế hoạch Triển khai, thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Số:163/QĐ-SNgV 24-05-2019 Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương
Số:159/QĐ-SNgV 21-05-2019 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập Bản tin đối ngoại và Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Số:148/QĐ-SNgV 09-05-2019 Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo "về sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" ban hành kèm theo Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND, ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh.
Số:144/QĐ-SNgV 06-05-2019 Quyết định Về việc kiểm tra việc thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc tại UBND xã Mẫu Sơn huyện Cao Lộc
Số:18/KH-SNgV 12-04-2019 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Số:18/SNgV-HTQT 17-03-2019 Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại năm 2019
Số:17/KH-SNgV 15-03-2019 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (Theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ )
Số:16/KH-SNgV 15-03-2019 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
Số:15/KH-SNgV 12-03-2019 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống tội phạm, ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2019
Số:452/QĐ-UBND 08-03-2019 Quyết định Ban hành Quy định về điều kiện xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 25/QĐ-SNgV 28-02-2019 Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp phòng nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021) và nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Số:13/KH-SNgV 27-02-2019 Kế hoạch Triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
Số:14/KH-SNgV 26-02-2019 Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
Số:17/QĐ-SNgV 15-02-2019 Quyết định Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính
Số:12/KH-SNgV 14-02-2019 Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019
Số:11/KH-SNgV 31-01-2019 Kế hoạch Công tác trọng tâm của Sở Ngoại vụ năm 2019
Số:09/KH-SNgV 28-01-2019 Kế hoạch Phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019
Số:10/KH-SNgV 24-01-2019 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019
Số:08/QĐ-SNgV 24-01-2019 Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
Số:08/KH-SNgV 21-01-2019 Kế hoạch Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ năm 2019
Số:07/KH-SNgV 18-01-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2019
Số:06/KH-SNgV 16-01-2019 KẾ HOẠCH NĂM 2019 VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
Số:05/KH-SNgV 15-01-2019 Kế hoạch Thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2019
Số:04/KH-SNgV 08-01-2019 Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Số:03/KH-SNgV 05-01-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2019
Số:02/KH-SNgV 04-01-2019 Kế hoạch Triển khai Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2019
Số:01/KH-SNgV 03-01-2019 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính năm 2019
Số:186 /QĐ-SNgV 06-08-2018 Quyết định Về việc kiểm tra việc thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc tại UBND xã Tú Mịch
Số:31/2018/QĐ-UBND 05-03-2018 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số:643-QĐ/TU 17-04-2017 Quyết định số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn
94/2015/NĐ-CP 10-12-2015 Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
10 /QĐ-SNgV 01-11-2013 Quyết định Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa đối với việc xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
02/2013/TT-BNG 25-06-2013 Thông tư hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực
09QĐ/SNgV 11-01-2013 Quyết định Ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với việc xin xuất cảnh cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).