Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
27/KH-SNgV 13-09-2021 Kế hoạch nâng cáo chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX năm 2021
60/BC-SNgV 14-06-2021 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2021
295/SNgV-LSHTQT 25-05-2021 Về việc tăng cường thông tin, kết nối, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ
37/QĐ-SNgV 23-05-2021 Quyết định ban hành Nội quy cơ quan Sở Ngoại vụ
39 /BC-SNgV 10-05-2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
21/KH-SNgV 07-05-2021 Kế hoạch tiến hành thanh tra hành chính về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phòng Quản lý biên giới, Sở Ngoại vụ
20/KH-SNgV 04-05-2021 Kế hoạch biên chế công chức và hợp đồng lao động 68 của Sở Ngoại vụ năm 2022
17/QĐ-SNgV 05-04-2021 Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
19/KH-SNgV 31-03-2021 Về việc đề nghị phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
17/KH-SNgV 25-03-2021 Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021
15/KH-SNgV 21-03-2021 Kế hoạch thực hiện nâng cao năng lực các chỉ số DDCI của Sở Ngoại vụ năm 2021
14/KH-SNgV 17-03-2021 Triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
13/KH-SNgV 10-03-2021 Thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật
12/KH-SNgV 01-03-2021 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” năm 2021
11/KH-SNgVV 28-02-2021 Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021
16/KH-SNgV 22-02-2021 Kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021
10/KH-SNgV 17-02-2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
09/KH-SNgV 11-02-2021 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Sở Ngoại vụ
08/CV-SNgV 08-02-2021 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
07/KH-SNgV 08-02-2021 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
06/KH-SNgV 05-02-2021 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
05/KH-SNgV 26-01-2021 Triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2021
04/KH-SNgV 25-01-2021 Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2021
05/QĐ-SNgV 22-01-2021 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
03/KH-SNgV 20-01-2021 Kế hoạch phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021
02/KH-SNgV 18-01-2021 Triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2021
02/SNGV-VP 13-01-2021 Phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ, chính trị năm 2021
12/SNgV-TTr 08-01-2021 Đề xuất, đăng ký giải đáp vướng mắc DDCI
01/KH-SNgV 07-01-2021 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
145/BC-SNgV 18-12-2020 Tổng kết công tác Thanh tra chuyên ngành Ngoại giao năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021