Ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đã tổ chức Hội nghị triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM).

Tham dự Hội nghị có ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Park Mi-Hyung, Trưởng phái đoàn đại diện Tổ chức di cư quốc tế tại Việt Nam, đại diện các bộ, ngành: Công an, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Ủy ban dân tộc, Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và miền Trung, đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam (Tổ chức Di cư quốc tế, Tổ chức Lao động quốc tế - ILO, Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ...).