Từ ngày 15/4 đến 16/4/2021, Đoàn công tác Sở Ngoại vụ do đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan Ngoại vụ địa phương và Tổng kết, tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao năm 2021 do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Thanh Huân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao; đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; đại diện lãnh đạo cục, vụ liên quan của Bộ Ngoại giao và gần 200 đại biểu là Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan Ngoại vụ địa phương trong cả nước tham dự.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\490fe1b365eb90b5c9fa.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã diễn ra các phiên họp chuyên đề chính gồm: Phổ biến về chính sách đối ngoại Đảng và Nhà nước đã đề ra tại Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch công tác của Bộ Ngoại giao và các địa phương; Trao đổi về chủ đề Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20; Trao đổi, hướng dẫn thực hiện Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; trao đổi ý kiến về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc UBND cấp tỉnh; Tổng kết công tác năm 2020, tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao năm 2021; Tọa đàm về công tác quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài tại địa phương; Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ở khu vực biên giới và cơ quan cấp tỉnh của tổ chức.