Sáng ngày 24/6, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các văn kiện về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc cấp tỉnh; UBND các huyện biên giới và Ban Chỉ đạo thực hiện các văn kiện về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc cấp huyện. Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn chủ trì Hội nghị.

IMG_2623_0.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia tiếp tục được tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả bằng nhiều hình thức phù hợp trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19; tỉnh đã quan tâm đầu tư, bố trí trang thiết bị, máy móc kỹ thuật phục vụ công tác quản lý biên giới. Tình hình biên giới lãnh thổ quốc gia cơ bản được giữ vững ổn định, công tác hợp tác phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19 qua biên giới đạt nhiều kết quả tích cực. Các vụ việc trên biên giới đã được được phát hiện kịp thời và hai bên phối hợp giải quyết ổn thỏa trên tinh thần hữu nghị. Các huyện biên giới đã chủ động trong công tác Quản lý biên giới, từng bước phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới cấp huyện; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện 3 văn kiện theo quy chế và tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa tại một số cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, đạt được nhiều kết quả tích cực. Quan hệ giao lưu hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây được tăng cường và đẩy mạnh, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, phát sinh chưa được giải quyết dứt điểm và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới và triển khai 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

IMG_2700_0.JPG

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị.​

Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc tỉnh khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, tỉnh phải triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ. Qua đó, đã góp phần quan trọng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Đồng chí yêu cầu, trong gian tới các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, UBND các huyện biên giới tiếp tục quán triệt, triển khai thực có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội các xã biên giới đất liền, kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc, các quy định về xuất, nhập cảnh và phòng, kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch Covid- 19 khu vực biên giới; tăng cường các biện pháp trao đổi thông tin, tình hình giữa các lực lượng chức năng của hai Bên để phục vụ công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, đảm bảo lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện an toàn dịch bệnh; tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc xảy ra trên biên giới ngay ở cấp cơ sở; tích cực xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, giúp Nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc./.

 Minh Phương