Ngày 15/9/2021, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021 của Sở Ngoại vụ.

Tham dự Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn. Về phía Sở Ngoại vụ có các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Thay mặt tập thể lãnh đạo cơ quan, đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã báo cáo tình hình, cơ cấu, tổ chức bộ máy của Sở và kết quả công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021. Sở đã tập trung triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo tổ chức, tham dự các hội nghị đối ngoại lớn của tỉnh đạt hiệu quả (Hội nghị trực tuyến Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2021 các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp giữa 04 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tại điểm cầu Lạng Sơn; Hội đàm của Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và Đoàn Thị trưởng thành phố Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc) về xây dựng, hoàn thiện hạ tầng khu vực cửa khẩu hai bên, giải pháp nâng cao năng lực thông quan, xây dựng cửa khẩu kiểu mẫu và các Hội nghị hợp tác về giáo dục, đào tạo nghề và y tế; chỉ đạo các cơ quan tỉnh tham dự thành công các hội nghị trực tuyến hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh ( Công an), y tế, giáo dục và đào tạo nghề. Hiện đang tập trung chuẩn bị nội dung và thống nhất với phía Quảng Tây về chương trình Hội đàm trực tuyến cấp Bí thư hai tỉnh – khu, Hội đàm trực tuyến giữa lãnh đạo UBND tỉnh và chính quyền nhân dân thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc và Hội nghị trực tuyến xúc tiến, quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm thạch đen tỉnh Lạng Sơn năm 2021).

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện biên giới phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện nghiêm túc 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam –Trung Quốc; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh; ban hành kịp thời, chỉ đạo triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ra nước ngoài theo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, duy trì tốt các hoạt động hợp tác, phối hợp  trao đổi thông tin kịp thời với Quảng Tây, Trung Quốc về tình hình dịch bệnh Covid-19, giải quyết vướng mắc, khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu, hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng chống và thích ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid – 19  tiếp tục  thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu; đồng thời đẩy mạnh các quan hệ hợp tác quốc tế; tích cực kết nối với các cơ quan, tổ chức để xúc tiến hợp tác đầu tư, kêu gọi tài trợ quốc tế phục vụ phòng, chống dịch. Chủ động đổi mới phương thức triển khai các hoạt động và thực hiện hiệu quả một số nội dung hợp tác với các địa phương, đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và các cơ quan, tổ chức quốc tế. Tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện công tác PCPNN, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh. Chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại tiếp tục được nâng cao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành đã trao đổi, ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác tham mưu của ngành, đồng thời thảo luận, phân tích đánh giá những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân những mặt hạn chế, hiệu quả chưa tương xứng với nhu cầu thúc đẩy hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh gắn với chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan trong tỉnh, đội ngũ tham mưu làm công tác đối ngoại đánh giá cao công tác phối hợp của Sở Ngoại vụ với các cơ quan.

Description: Description: C:\Users\GIANF\Downloads\da0f8624ddc42b9a72d5.jpg

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ trong 9 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid -19, đồng thời đề nghị Sở cần tích cực, chủ động  hơn nữa trong công tác phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, duy trì quan hệ hợp tác với các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác, các cơ quan, tổ chức quốc tế; chú trọng các hoạt động ngoại giao, văn hóa tiếp tục chủ động trong công tác trao đổi thông tin để làm nền tảng thúc đẩy ngoại giao kinh tế, tăng cường công tác thông tin đối ngoại, quảng bá, giới thiệu về tỉnh. Quan tâm chú trọng cải tiến phương pháp làm việc, chủ động tham mưu cho tỉnh chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của tỉnh, tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ cấu, tổ chức bộ máy của Sở hợp lý và  đầu tư công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác đối ngoại của tỉnh; tiếp tục rà soát các nhiệm vụ được giao trong năm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, tập trung xác định các lĩnh vực đột phá để tham mưu cho tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia, đề xuất các nhiệm vụ  đối ngoại trọng tâm năm 2022 phù hợp với tình hình mới; tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho tỉnh kiến nghị với Bộ Ngoại giao, các Bộ ngành liên quan báo cáo Chính phủ  quan tâm đầu tư, xây dựng, bảo đảm an toàn bền vững đường biên, cột mốc, giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới; chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện đồng bộ trong quản lý biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch bệnh, đảm bảo lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; tiếp tục phối hợp với các huyện biên giới và các lực lượng trong công tác nắm bắt tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên đường biên, mốc giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển./.

Vũ Giang