Thực hiện cơ chế hội đàm định kỳ về công tác giáo dục giữa 04 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc ký ngày 12/9/2017 tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), ngày 09/9/2021 Hội nghị trực tuyến trao đổi về công tác tác giáo dục giữa các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) do phía Quảng Tây (Trung Quốc) chủ trì được tổ chức tại 05 điểm cầu (01 điểm cầu tại Quảng Tây, Trung Quốc và 04 điểm cầu tại bốn tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị phía điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Hà Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và đại diện lãnh đạo một số trường của tỉnh. Tại điểm cầu Quảng Tây, Trung Quốc có đồng chí Đỗ Nam Trung, Tổng Lãnh sự  Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc; đồng chí Lưu Hữu Nghị, Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Tây, Trung Quốc; đồng chí La Diệu Quang, Trưởng Ban hợp tác và giao lưu đối ngoại của Sở Giáo dục Quảng Tây; đồng chí Đàm Tráng Tài, Trưởng phòng Đào tạo cao đẳng và tại chức của Sở Giáo dục Quảng Tây cùng với đại diện lãnh đạo một số trường đại học, học viện của Quảng Tây, Trung Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Hữu Nghị Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Tây, Trung Quốc nhấn mạnh: Tiếp tục giao lưu, trao đổi dạy và học tiếng Trung và tiếng Việt đối với giáo viên và học sinh giữa hai bên, lựa chọn 1 đến 2 trường của hai bên làm thí điểm cho giáo viên, học sinh được giao lưu và học tập về văn hóa, thể thao; tăng cường giao lưu, hợp tác về giáo dục nhất là giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục phát triển chương trình học bổng của Khu – Tỉnh đã được thỏa thuận thống nhất tại các kỳ “Gặp gỡ đầu Xuân” của lãnh đạo các Tỉnh - Khu. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp phía Quảng Tây hướng dẫn các trường dạy học trực tuyến, hỗ trợ du học sinh học tập có hiệu quả để hoàn thành khóa học, tham mưu với chính quyền các cấp sớm cho du học sinh được học trực tiếp tại các trường đại học, học viện của Quảng Tây khi dịch bệnh Covid – 19 được kiểm soát.