Ngày 29/9/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1941/QĐ-UBND Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Quy định này áp dụng vào việc sử dụng Nền tảng cửa khẩu trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu (XNK), tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh hàng hoá thông qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Quy định này được triển khai rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, các lái xe vận chuyển hàng hóa thông qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu phụ Tân Thanh, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bến bãi tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu phụ Tân Thanh cùng các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đối với 02 cửa khẩu trên. Người sử dụng thực hiện cài đặt, sử dụng khai báo thông qua truy cập Cổng thông tin Nền tảng cửa khẩu số tại địa chỉ: https://cuakhauso.langson.gov.vn hoặc tải APP Nền tảng cửa khẩu số trên AppStore và CHPlay.

Description: C:\Users\GIANF\Desktop\TL 2021\File gui TK\1.png

Giao diện Cổng thông tin Nền tảng cửa khẩu số

Quy trình trên được diễn ra theo trình tự 08 bước cụ thể như sau:

1. Bước 1. Khai báo thông tin (mở tờ khai)

Tổ chức, cá nhân trước khi thực hiện vận chuyển hàng hóa XNK qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hoặc cửa khẩu phụ Tân Thanh phải thực hiện khai báo thông tin (mở tờ khai) trên Nền tảng cửa khẩu số; các thông tin bao gồm: thông tin về hàng hóa XNK, thông tin về lái xe và thông tin về kiểm dịch y tế.

2. Bước 2. Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu

a) Lái xe vận chuyển hàng hóa XNK qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hoặc cửa khẩu phụ Tân Thanh bắt buộc phải mở định vị GPS và bật ứng dụng Nền tảng cửa khẩu số (được cài đặt trên điện thoại thông minh) trong suốt quá trình vận chuyển.

b) Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, tổ chức, cá nhân XNK hàng hoá và lái xe có thể tra cứu tình hình bến bãi, lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK qua hai cửa khẩu nêu trên. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân XNK và lái xe trong nước có thể nhận được các lệnh điều phối giao thông của Cảnh sát giao thông tỉnh Lạng Sơn thông qua Nền tảng cửa khẩu số.