Ngày 11/8/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến trao đổi, thống nhất về nội dung hợp tác liên kết sản xuất, thu mua cây mía đường giữa tỉnh Lạng Sơn với Tập đoàn mía đường Đông Á Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) thành lập từ Liên doanh Tập đoàn Mitr Phol (Thái Lan) và Công ty TNHH mía đường Đại Châu Thành thành phố Sùng Tả, Quảng Tây.

Description: D:\GIANG\BTDN\BTDN 2021\BTDN 08.2021\6a11a2557484bcdae595.jpg

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn.

          Tham dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở Ngoại vụ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng UBND các huyện biên giới: Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình. Tại điểm cầu Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) có đồng chí Đỗ Nam Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh; Về phía Tập đoàn mía đường Đông Á Nam Ninh, tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Lan có ông K. Jarueg Greetawee, Chủ tịch Tập đoàn; tại điểm cầu Quảng Tây, Trung Quốc có ông Trung Thực Hữu, Phó Chủ tịch Tập đoàn cùng lãnh đạo các bộ phận của Tập đoàn.

          Tại Hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn mía đường Đông Á Nam Ninh đã giới thiệu sơ lược về Tập đoàn, ưu thế về việc hợp tác cùng phát triển trồng mía và nhu cầu hợp tác với tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện lãnh đạo UBND các huyện biên giới báo cáo tổng quan về tình hình sản xuất nguyên liệu cây mía đường của địa phương cùng đánh giá về khả năng triển khai thực hiện dự án hợp tác với Tập đoàn, trình bày những thuận lợi và vướng mắc khó khăn có thể nảy sinh trong hợp tác, đồng thời tiến hành thảo luận, trao đổi những nội dung, vấn đề hai bên cùng quan tâm.

 Description: D:\GIANG\BTDN\BTDN 2021\BTDN 08.2021\395bc8b3736fbb31e27e.jpg

Hội nghị tại các điểm cầu.

          Trên cơ sở kết quả trao đổi, thảo luận, hai bên nhất trí tỉnh Lạng Sơn có tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu mía đường, việc hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nguyên liệu mía đường giữa tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn mía đường Đông Á Nam Ninh có nhiều triển vọng, thống nhất thực hiện thí điểm liên kết sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu mía đường tại huyện Lộc Bình, Văn Lãng và Tràng Định; căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả từ các mô hình thí điểm sẽ xem xét, mở rộng quy mô hợp tác trong các năm tiếp theo. /.

Vũ Giang