Ngày 28/12, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lớp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 200 công chức, viên chức ngoại vụ địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương... Tham dự lớp bồi dưỡng tại điểm cầu Lạng Sơn là các công chức, viên chức của Sở Ngoại Vụ tỉnh.