Ngày 21/1/2022, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trức tuyến triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội năm 2022. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị; Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngoại giao kinh tế cùng 94 điểm cầu là các Đại sứ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài, Lãnh đạo các tỉnh, thành của Việt Nam và các hiệp, hội doanh nghiệp. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Báo cáo về kết quả ngoại giao kinh tế năm 2021 và phương hướng năm 2022, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tuy còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, song trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương, công tác ngoại giao kinh tế có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, với các điểm nổi bật như: Ngoại giao vắc xin, công tác nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược, linh hoạt tổ chức các hoạt động đối ngoại cấp cao…

Description: C:\Users\GIANF\Desktop\DSC_0067.JPG

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn.

Với tinh thần chung của Hội nghị là bàn và thống nhất ngay từ đầu năm những định hướng, trọng tâm ưu tiên và các biện pháp cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa công tác ngoại giao kinh tế năm 2022, Hội nghị đã nghe 11 ý kiến tham luận của các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, lãnh đạo UBND tỉnh ,thành phố, hiệp hội doanh nghiệp trao đổi, đánh giá kết quả triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2021 cũng như đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác ngoại giao kinh tế năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đặt ra phương châm của ngành ngoại giao trong công tác ngoại giao kinh tế năm 2022 là “ Quyết liệt, đổi mới, chủ động thích ứng, hiệu quả, sáng tạo”, đề ra một số nhiệm vụ như: tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phục vụ chủ trương của Chính phủ; thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, kịp thời nắm bắt những xu hướng mới; tiếp tục triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của địa phương và doanh nghiệp…

          Bài và ảnh Vũ Giang