Nhằm tạo cơ hội học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh và thu hút đầu tư từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Châu Âu để ứng dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam hiện nay. Sở Ngoại vụ thông tin về chương trình đến doanh nghiệp có nhu cầu tham gia, chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, cụ thể như sau:

  1. Hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng tại thị trường Châu Âu
  1. Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả trong nền kinh tế toàn cầu thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ: bài học kinh nghiệm từ thị trường Mỹ
  1. Đối tượng tham gia:

          (Nội dung chi tiết chương trình và mẫu đơn đăng ký vui lòng xem tại đây.)

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo và kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham dự./.