Skip to main content
Determined to successfully implement the Resolution of the 16th Party Congress of Lang Son province, term 2015 - 2020

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Ngoại Vụ on 19 January 2018

Sở Ngoại vụ có địa chỉ: Số 6, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Số điện thoại: 0253. 718 605 ; Fax: 0253. 718 607