Skip to main content
Determined to successfully implement the Resolution of the 16th Party Congress of Lang Son province, term 2015 - 2020
LANG SON PROVINCE INTRODUCTION

Lịch làm việc tuần 2

                                                  LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
                              Tuần thứ 34 cập nhật lần thứ tư (từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2017)

DF

Thu phí khai thác khoáng sản: Trả nợ thiên nhiên

Nghị định 12/2016/NĐ-CP về mức phí đối với khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 1/5 được kỳ vọng sẽ tạo ra một nguồn thu quan trọng, tái đầu tư việc bảo vệ môi trường.

Subscribe to LANG SON PROVINCE INTRODUCTION