Skip to main content
Determined to successfully implement the Resolution of the 16th Party Congress of Lang Son province, term 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lạng Sơn đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

                                   

                                                                Ths. Đoàn Hiền, PGĐ Sở Ngoại vụ Lạng Sơn

 

Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm chú trọng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng. Cùng với ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn với nhân dân các nước trên thế giới, thiết thực thúc đẩy hợp tác phát triển với các đối tác nước ngoài, tạo cầu nối về quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, văn hoá, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, du lịch giữa nhân dân Lạng Sơn với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia. Coi đây là một trong những nhân tố quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người dân.

 

Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây,Trung Quốc  

 tham dự Lễ kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

 Quan hệ hữu nghị, giao lưu hợp tác quốc tế của các tổ chức, đoàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh với các đối tác của các nước láng giềng, đặc biệt là Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục được tăng cường và mở rộng. Hằng năm, hoạt động trao đổi đoàn đi giao lưu, học tập kinh nghiệm của các cơ quan, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh ngày càng diễn ra sôi động. Các đoàn thể và tổ chức nhân dân trên địa bàn tỉnh đã cùng với các cơ quan chức năng chủ động thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong công cuộc đổi mới của Đất nước và của tỉnh Lạng Sơn, xây dựng hình ảnh một Việt Nam năng động, hiếu khách, thân thiện trong đó có tỉnh Lạng Sơn; giới thiệu, quảng bá tiềm năng hợp tác, thế mạnh của tỉnh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, môi trường đầu tư, các dự án cần kêu gọi hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh đến các tổ chức, cá nhân người nước ngoài; tuyên truyền các chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư của Việt Nam nói chung, của Lạng Sơn nói riêng, nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư của nước ngoài vào địa bàn tỉnh. Các hình thức thông tin, tuyên truyền đối ngoại ngày càng đa dạng và phong phú, chủ yếu được thực hiện qua hoạt động trao đổi đoàn ra, đoàn vào, giao lưu hợp tác quốc tế, các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế, thông qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và qua hoạt động kêu gọi viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

 Tổ chức Terre Des Hommes - Đức trao học bổng cho học sinh nghèo tại huyện Tràng Định

Trong thời gian qua, các cơ quan, đoàn thể của tỉnh đã tích cực, chủ động trong vận động, thu hút các nguồn viện trợ phi chính phủ hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở những vùng còn nhiều khó khăn của tỉnh. Giai đoạn 2006 – 2010, trên địa bàn toàn tỉnh có 55 Tổ chức phi chính phủ nước ngoài và một số tổ chức quốc tế khác đăng ký hoạt động tại địa phương. Tỉnh đã tiếp nhận 84 dự án, phi dự án viện trợ của các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức PCPNN với giá trị cam kết trên 153 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt gần 100 tỷ đồng. Các TCPCPNN có hoạt động tại địa phương đã góp phần vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn với bạn bè quốc tế, trở thành cầu nối hữu nghị giữa tỉnh với các nước trên thế giới, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị của tỉnh với một số địa phương của các nước, làm cho bạn bè quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về các giá trị văn hóa truyền thống, về đất nước, con người Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn.

Hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh tuy đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng còn hạn chế cả về hình thức và nội dung; chưa thiết lập được mối quan hệ hữu nghị thường xuyên với nhân dân các nước trên thế giới, mới chỉ tập trung vào phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với nhân dân nước có chung đường biên giới là Trung Quốc. Hoạt động đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực giao lưu, hợp tác quốc tế, thông tin, tuyên truyền đối ngoại và vận động viện trợ còn yếu, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế và thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chưa kiện toàn hoặc thành lập được các tổ chức hội hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh để làm trung tâm liên lạc, cầu nối giữa nhân dân các dân tộc trong tỉnh với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế.

Đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu về thăm tỉnh Lạng Sơn

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 1015 và các năm tiếp theo, Lạng Sơn rất cần phát triển hơn nữa các mối quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức, cá nhân người nước ngoài. Khởi động triển khai thực hiện Chỉ thị số: 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 23/9/2011 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, từ ngày 04 đến ngày 15 tháng 12 năm 2011, đồng chí Nguyễn Văn Bình, đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tham gia Đoàn Công tác của Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Hoa Kỳ, do đồng chí Vũ Xuân Hồng, Chỉ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm Trưởng đoàn. Trong chuyến công tác, Đoàn đã tiếp xúc và làm việc với 15 tổ chức phi chính phủ và nhà tài trợ của Hoa Kỳ, trong đó có những tổ chức, nhà tài trợ lớn như: Quỹ Bill & Melinda Gates; Tổ chức  Washington toàn cầu; Quỹ phát triển Châu Á; Viện Can dự toàn cầu; Trung tâm quốc tế cho phát triển chính sách rượi cồn; Viện Aspen; Quỹ Rockefeller,…. Tại các buổi làm việc, đồng chí Vũ Xuân Hồng đã thông tin tới các bạn tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; những khó khăn, tồn tại mà Việt Nam đang phải đối mặt; chia sẻ thông tin về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, các định hướng ưu tiên của Việt Nam đối với công tác phi chính phủ nước ngoài; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy tăng cường các mối quan hệ sẵn có; mong muốn các tổ chức, các nhà tài trợ của Mỹ tiếp tục giúp đỡ nhân dân Việt Nam giải quyết các vấn đề do hậu quả chiến tranh mà lịch sử để lại như: rà phá bom, mìn, hỗ trợ chăm sóc các nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, hỗ trợ nghiên cứu cơ chế, chính sách cho phát triển kinh tế  - xã hội; chăm sóc y tế cộng đồng, phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu,… Qua đó, cũng tìm hiểu thêm về chính sách đối với Việt Nam của các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ Mỹ để tìm các biện pháp thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu và thực chất hơn nữa.

 

 

              Tỉnh Lạng Sơn tham gia Đoàn Công tác của Uỷ ban Công tác về các tổ chức PCPNN  tại Hoa Kỳ

Qua chuyến công tác tại Hoa Kỳ lần này, đại diện của tỉnh Lạng Sơn tham gia Đoàn đã được tiếp xúc và làm việc trực tiếp với đại diện một số tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ của Mỹ, tranh thủ tuyên truyền tới các tổ chức PCP, các nhà tài trợ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn, những khó khăn trong các lĩnh vực đời sống hàng ngày mà tỉnh đang phải đối mặt, cần có sự chung tay góp sức giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, của các tổ chức, các nhà tài trợ Mỹ quan tâm đến Việt Nam; qua đó đã nhận thức một cách cụ thể, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, trong đó có công tác vận động viện trợ nhân đạo cho sự nghiệp phát triển Đất nước giai đoạn hiện nay; hiểu rõ hơn về quan điểm, mục tiêu, định hướng hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ Hoa Kỳ đã, đang và sẽ tiếp tục hoạt động viện trợ nhân đạo tại Việt Nam, từ đó định hướng cụ thể các nhu cầu vận động viện trợ của tỉnh Lạng Sơn phù hợp với xu thế viện trợ của các nhà tài trợ trong giai đoạn tiếp theo; hiểu rõ hơn về cách thức tiếp cận, xây dựng mối quan hệ bạn bè, hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau với các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ nước ngoài, từ đó kêu gọi, vận động các chương trình, dự án phát triển nhân đạo, phát triển cộng đồng bền vững vào địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, với sự cố gắng nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn, cùng với sự tích cực giúp đỡ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Uỷ ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ mở ra một cơ hội mới cho tỉnh Lạng Sơn trong việc tăng cường giao lưu, trao đổi, hợp tác hữu nghị với nhân dân các nước, thu hút sự quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ phát triển cộng đồng từ các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ Mỹ nói riêng, các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ nước ngoài nói chung./.