Nhảy đến nội dung
Determined to successfully implement the Resolution of the 16th Party Congress of Lang Son province, term 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Seminar on Scientific Introduction of the Northwest Program in Lang Son

On the afternoon of June 11, 1818, at the headquarters of the People's Committee of Lang Son province, the University of Foreign Languages ​​- Hanoi National University in collaboration with the People's Committee of Lang Son held a seminar introducing the topic "Evaluation of the program content , training materials in English and Chinese, and recommendations on conditions for implementation of training and upgrading of foreign language skills for cadres and civil servants of customs, foreign affairs and tourism. and the North West Frontier "in Lang Son province.

The workshop was chaired by Dr. Do Tuan Minh - School Principal, Head of Research, Assoc. TS. Prof. Nguyen Lan Trung - Vice Chairman of the project together with members of the research team. On the side of Lang Son province was Mr. Ho Tien Thieu, Vice Chairman of the provincial People's Committee, representatives of leaders of the provincial People's Committee, representatives of leaders and officials of the customs, foreign affairs, the soldiers of the Border Guards of Lang Son province.

HOi thao T6.jpgTo

TS. Do Tuan Minh, Rector of University of Foreign Languages ​​- University

 Hanoi speech at the conference

Speaking at the seminar, Dr. Do Tuan Minh said this is a State-level project hosted by the Hanoi University of Foreign Studies - Hanoi National University. It was proposed and implemented in November 2017, consisting of 14 programs and 20 documents. For cadres, civil servants and employees of the following branches: Customs, External Affairs, Tourism and Border Guards. The topic is designed to assess the current status of foreign language capacity and needs for officials, civil servants, customs officers, foreigners, tourists and border guards in the Northwest; Develop theoretical basis for curriculum design, curriculum development and online and direct learning materials; To build models of fostering foreign language capability (English and Chinese) for the above-mentioned subjects in order to perform public services and services in the trend of international integration. Successfully pilot the foreign language proficiency model for the above-mentioned subjects in Lang Son and Lao Cai provinces; To perfect the model for deployment in the whole Northwest region.

HOi thao T6 - 2.jpg

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND đánh giá cao sự phối hợp giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và các sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng để thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc". Đây là đề tài sát với thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn, mang lại nhiều triển vọng trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và thực thi công vụ và dịch vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của các ngành: Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng, tạo cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng thời bày tỏ mong muốn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục quan tâm, tăng cường hợp tác với tỉnh Lạng Sơn trong lĩnh vực giáo dục nhằm hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong việc dạy và học ngoại ngữ của tỉnh trong thời gian tới.


 

HOi thao T6 - 3.jpgTo

Mr. Hoang Xuan Thuan, Director of Lang Son External Affairs Department

 Speaking at the conference

Representatives of departments of Lang Son province have contributed many ideas for the topic to create products that are close to the actual needs of each sector, diversify the types and methods of teaching, It is highly practical, with the objective of enhancing the foreign language skills of the customs, foreign affairs, tourism and border affairs departments.

Articles and photos: Van Viet Tel