Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
40/2020/QĐ-UBND 23-11-2020 Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
120/BC-SNgV 20-11-2020 Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2021
670/SNGV-LSHTQT 13-11-2020 Thông báo triển lãm trực tuyến do Thương vụ Việt Nam tại Sydney, Australia tổ chức
115/BC-SNgV 12-11-2020 Kết quả công tác dân vận và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020
112/BC-SNGV 09-11-2020 Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh
656/SNgV-VP 09-11-2020 Cung cấp số điện thoai liên hệ công tác trong và ngoài giờ làm việc
110/BC-SNgV 06-11-2020 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 181/KH-UBND của UBND tỉnh
94/QĐ-SNGV 03-11-2020 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Ngoại vụ
108/BC-SNGV 02-11-2020 Bao cáo phát triển nhân lực ngành Nội vụ
109/BC-SNGV 02-11-2020 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 13/7/2017
07/KH-SNgV 30-10-2020 Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020
609/SNGV-VP 29-10-2020 Về việc báo cáo danh sách người được tuyển dụng kỳ dụng viên chức năm 2020 của Sở Ngoại vụ
637/SNGV-VP 29-10-2020 V/v báo cáo công tác quản lý giá nhà nước về thẩm định giá, hoạt động thẩm định giá nhà nước
638/SNGV-VP 29-10-2020 V/v báo cáo tình hình sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
107/BC-SNGV 29-10-2020 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020
106/BC-SNgV 22-10-2020 Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021
105/BC-SNgV 22-10-2020 Báo cáo công tác tiêt kiệm, chống lãng phí năm 2020.
620/SNgV-VP 19-10-2020 V/v lập danh sách lãnh đạo, quản lý tham gia khảo sát, trả lời phiếu điều tra xã hội học
103/BC-SNgV 16-10-2020 Báo cáo nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và của Sở Ngoại vụ năm 2020; Đề xuất nhiệm vụ năm 2021.
102/BC-SNgV 15-10-2020 Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020
595/SNgV-LSHTQT 07-10-2020 V/v thông báo khóa bồi dưỡng “Lễ tân đối ngoại thực hành” tại Học viện Ngoại gia
88/QĐ-SNgV 30-09-2020 Về việc tuyển dụng viên chức
29/TB-SNgV 30-09-2020 Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
33/BC-SNgV 29-09-2020 Báo cáo Kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
20/ĐTN-SNgV 28-09-2020 Kết quả công tác Đoàn và phong trào TN 9 tháng đầu năm 2020
95/BC-SNgV 25-09-2020 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Quý III, năm 2020
49/TB-SNgV 24-09-2020 Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Ngoại vụ
81/QĐ-SNgV 19-09-2020 Về việc ban hành Nội quy kiểm tra sát hạch thực hành kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020
564./SNgV-LSHTQT 18-09-2020 Kiểm tra Dự án “Cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn” do Tổ chức Terre Des Hommes, Đức tài trợ.
47/TB-SNGV 17-09-2020 Triệu tập thí sinh dự kiểm tra sát hạch thực hành kỳ tuyển dụng Viên chức năm 2020 của Sở Ngoại vụ