Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
97/QĐ-SNgV 05-11-2021 QUYẾT ĐỊNH Công bố Hệ thống các quy trình quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
80/QĐ-SNgV 25-10-2021 Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Ngoại vụ
42/TB-HĐTDVC 25-10-2021 Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Ngoại vụ và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
32/KH-SNgV 08-10-2021 Kế hoạch phòng, chống dịch Covid - 19
40/TB-SNgV 06-10-2021 Triệu tập thí sinh dự thi môn chuyên ngành (vòng 2) trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Ngoại vụ
30/KH-SNgV 06-10-2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
635/SNgV-LSHTQT 29-09-2021 Đề nghị phối hợp tiếp tục đăng tải thông tin về đầu mối liên lạc, ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ người nước ngoài của Sở Ngoại vụ
34 /TB-HĐTDVC 16-09-2021 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi môn chuyên ngành (vòng 2) trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Ngoại vụ
108/BC-SNgV 16-09-2021 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý III năm 2021
33 /TB-HĐTDVC 15-09-2021 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập nội dung thi môn chuyên ngành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Ngoại vụ
27/KH-SNgV 13-09-2021 Kế hoạch nâng cáo chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX năm 2021
66/QĐ-SNgV 09-09-2021 Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19
30 /TB-SNgV 09-09-2021 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Ngoại vụ Căn
27 /TB-SNgV 30-08-2021 Thông báo lịch trực ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
23/KH-SNgV 19-08-2021 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án cải cách TTHC giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
26/TB-SNgV 10-08-2021 Thông báo số điện thoại và hòm thư Email tiếp nhận thông tin phan ánh, kiến nghị của người dân.
470/SNgV-LSHTQT 06-08-2021 Thông báo các khóa đào tạo trực tuyến trong khuôn khổ Chương trình học bổng e-ITEC 2021-2022 của Chính phủ Ấn Độ
25/TB-SNgV 04-08-2021 Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2021
63/BC-SNgV 16-06-2021 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý II năm 2021
60/BC-SNgV 14-06-2021 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2021
300/SNgV-VP 26-05-2021 Cung cấp thông tin đánh giá DDCI năm 2021
295/SNgV-LSHTQT 25-05-2021 Về việc tăng cường thông tin, kết nối, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ
37/QĐ-SNgV 23-05-2021 Quyết định ban hành Nội quy cơ quan Sở Ngoại vụ
39 /BC-SNgV 10-05-2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
21/KH-SNgV 07-05-2021 Kế hoạch tiến hành thanh tra hành chính về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phòng Quản lý biên giới, Sở Ngoại vụ
20/KH-SNgV 04-05-2021 Kế hoạch biên chế công chức và hợp đồng lao động 68 của Sở Ngoại vụ năm 2022
31/QĐ-SNgV 27-04-2021 Về việc giao nhiệm vụ xây dựng và sắp xếp lại bố cục, hình thức, nội dung, Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ
202/SNgV-LSHTQT 14-04-2021 Thông báo lớp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại do Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức tại Thái Nguyên
28/QĐ-SNgV 12-04-2021 Quyết định kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương
27/QĐ-SNgV 12-04-2021 Quyết định thành lập Ban Biên tập cuốn tài liệu ấn phẩm năm 2021