Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin đối ngoại trong tỉnh

Hội nghị tổng kết công tác quản lý biên giới và thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2020

Sáng ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý biên giới và thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn năm