Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Văn bản điều hành
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
01/2011/TT-BTTTT Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
06/2011/TT-BTTTT Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
07/2009/TT-BTNMT Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý,khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
Số:96/BC-SNgV 04/10/2019 Báo cáo Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
Số:11/QĐ-SNgV 06/02/2020 Quyết định tạm thời QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Quản lý đất đai
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
08/2007/TT-BTNMT 01/12/2016 Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
08/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám