Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Ngoại Vụ on 19 January 2018

Sở Ngoại vụ có địa chỉ: Số 10, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Số điện thoại: 02053. 718 605 ; Fax: 02053. 718 607