Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 20 May 2021
Số hiệu văn bản
80/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành
08/07/2020
Ngày hiệu lực
17/09/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký