Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 10 June 2021
Số hiệu văn bản
07/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành
09/02/2012
Ngày hiệu lực
05/04/2012
Lĩnh vực văn bản
Người ký