Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 10 June 2021
Số hiệu văn bản
17/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành
11/03/2014
Ngày hiệu lực
02/05/2014
Lĩnh vực văn bản
Người ký