Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 10 June 2021
Số hiệu văn bản
01/2021/TT-TTCP
Ngày ban hành
11/03/2021
Ngày hiệu lực
01/05/2021
Lĩnh vực văn bản
Người ký