Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 10 June 2021
Số hiệu văn bản
643-QĐ/TU
Ngày ban hành
17/04/2017
Ngày hiệu lực
17/04/2017
Lĩnh vực văn bản
Người ký