Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 16 June 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
60/BC-SNgV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
PL 7 - Bieu mau RS-KSTT (1).docx 44.48 KB