Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ công tác đối ngoại đa phương trong tình hình mới

Ngày 9/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì cuộc họp sơ kết công tác đối ngoại đa phương thời gian qua và thảo luận phương hướng thời gian tới.

 

Description: undefined

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chỉ đạo cần triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ công tác đối ngoại đa phương trong tình hình mới.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị về kết quả triển khai, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã nhấn mạnh về tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các thách thức toàn cầu nổi lên gay gắt, nhất là đại dịch Covid-19, tác động sâu sắc tới hoạt động của các thể chế đa phương.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo các đơn vị Bộ Ngoại giao tiếp tục công tác quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đối ngoại đa phương; tăng cường trao đổi và xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan, bộ, ban, ngành liên quan về đối ngoại đa phương nhằm tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp.

Bên cạnh việc xác định rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề ra các biện pháp tháo gỡ, các đơn vị cần chủ động phát hiện vấn đề, xác định các tiêu chí, ưu tiên, trọng điểm nhằm phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải tại các cơ chế đa phương và trong các vấn đề Việt Nam có lợi ích và thế mạnh.

Nguồn Báo Thế giới và Việt Nam

https://baoquocte.vn/bo-truong-ngoai-giao-bui-thanh-son-trien-khai-manh-me-quyet-liet-va-dong-bo-cong-tac-doi-ngoai-da-phuong-trong-tinh-hinh-moi-150903.html