Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 26 August 2021
Số hiệu văn bản
01/2021/TT-BNG
Ngày ban hành
09/07/2021
Ngày hiệu lực
01/08/2021
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Phạm Quang Hiệu