Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Việt Nam tham dự các cuộc họp của Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN

Từ ngày 23-25/8, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp của Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN (ACCC) theo hình thức trực tuyến

.

Description: Việt Nam tham dự các cuộc họp của Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp của Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN.

Các cuộc họp gồm: Cuộc họp lần thứ 3/2021 của ACCC; cuộc họp lần thứ 4 về Cơ chế giám sát, kiểm điểm và đánh giá (MRE) Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN (MPAC) vào năm 2025 và cuộc họp Tham vấn của ACCC với các Đối tác Đối thoại và các Đối tác khác.

Cuộc họp lần thứ 3/2021 của ACCC thảo luận cách thức triển khai các khuyến nghị của Báo cáo Kiểm điểm giữa kỳ MPAC 2025 và góp ý cho dự thảo Báo cáo Đánh giá tiến độ MPAC 2025 lần thứ ba để tiếp tục hoàn thiện và trình lên Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 30 tháng 10/2021.

Cuộc họp lần thứ 4 về MRE và MPAC 2025 có sự tham gia của các đại biểu đại diện các cơ quan chuyên ngành được phân công chủ trì triển khai 15 sáng kiến trong khuôn khổ MPAC 2025 như các kênh quan chức cao cấp ASEAN về giao thông (STOM), kinh tế (SEOM), giáo dục (SOM-ED), lao động (SLOM)…, nhóm cơ quan đầu mối về cơ sở hạ tầng bền vững (LIB-SI), cũng như các thành viên của ACCC.

Tại cuộc họp Tham vấn của ACCC với các Đối tác Đối thoại và các Đối tác khác, Đại sứ Trưởng Phái đoàn các nước đối tác của ASEAN (Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Australia, Đức, Canada, New Zealand, …) đánh giá cao nỗ lực của ASEAN thời gian qua trong việc thúc đẩy kết nối nội khối cũng như kết nối giữa ASEAN và khu vực.

Các nước đối tác khẳng định tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai các dự án trong khuôn khổ MPAC 2025 cũng như kết nối nói chung, nhằm tăng cường gắn kết xây dựng cộng đồng ASEAN và gắn kết giữa ASEAN và các đối tác, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế khu vực.