Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 6 October 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
30/KH-SNgV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Phu luc KH dam bao ATTT mang 2022.docx 19.37 KB