Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 13 January 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
05/KH-SNgV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
1.4 Ke hoach TDKT 2022.doc 71 KB