Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Toàn cảnh lớp tập huấn

Sở Ngoại vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại năm 2019

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn, nhằm cập nhật, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kĩ năng đối ngoại, tổ chức hoạt động đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại, ngày 20/9/2019 tại nhà khách Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ đã chủ trì, phối hợp với Cục

RCEP

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

Hiện nay, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA), gồm các hiệp định song phương và các hiệp định trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) được khởi xướng tại Hội nghị Thượng đ

Subscribe to Kiến thức đối ngoại