Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
A

Thông báo mời tham gia chương trình học tập và khảo sát thực tế tại nước ngoài

     Nhằm tạo cơ hội học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh và thu hút đầu tư từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Châu Âu để ứng dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam hiện nay. Sở Ngoại vụ thông tin về chương trình đến doanh nghiệp có nhu cầu tham gia, chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, cụ thể như sau:

1

Thông tin Diễn đàn Kinh tế xanh và Triễn lãm quốc tế 2022

Nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xanh, trên cơ sở thế mạnh của các nước Châu Âu, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM) sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế xanh và Triễn lãm Quốc tế (GEFE) 2022 từ ngày 28 đến ngày 3

A

Trung tâm thông tin và dịch vụ đối ngoại

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ và Đối ngoại là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn, được thành lập theo Quyết định số 369/QĐ-UBND, ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Subscribe to Hỗ trợ doanh nghiệp