Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
21/KH-SNgV 15-03-2023 Kế hoạch PCCC&CNCH và Phương án diễn tập CNCH năm 2023
06/PĐ-SNgV 12-03-2023 Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 -15/6/2023)
187/SNgV-VP 03-03-2023 Cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
15/QĐ-SNgV 24-02-2023 Ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ điện tử của Sở Ngoại vụ năm 2023
14/KH-SNgV 16-02-2023 Kế hoạch Kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2023
15/KH-SNgV 16-02-2023 Kế hoạch thực hiện nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2023
11/KH-SNgV 10-02-2023 Kế hoạch, phòng chống thuốc lá năm 2023
10/KH-SNgV 10-02-2023 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
19/KH-SNgV 08-02-2023 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
05/QĐ-SNgV 31-01-2023 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
07/QĐ-SNgV 31-01-2023 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
05/KH-SNgV 19-01-2023 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
04/KH-SNgV 19-01-2023 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
02/PĐ-SNgV 19-01-2023 Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
01/TB-SNgV 16-01-2023 Lịch trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Sở Ngoại vụ
155/QĐ-SNgV 20-12-2022 Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023
36/KH-SNgV 09-12-2022 Kế hoạch thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022
33/KH-SNgV 26-10-2022 Kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023
97/QĐ-SNgV 04-10-2022 Quyết định ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
31/KH-SNgV 15-09-2022 KẾ HOẠCH Diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Sở tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2022
736/SNgV-TTr 15-09-2022 Đề nghị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quy định pháp luật về công tác đối ngoại và quản lý biên giới lãnh thổ
727/SNgV-LSHTQT 13-09-2022 Về việc xác minh thông tin công dân liên quan công tác bảo hộ công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia.
728/SNgV-LSHTQT 13-09-2022 Về việc đề nghị phối hợp xây dựng báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài
706/SNgV-QLBG 05-09-2022 Về việc nghiên cứu, đề xuất thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ
709/SNgV-LSHTQT 05-09-2022 Về việc hội đàm trực tuyến với Chính phủ nhân dân huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc trao đổi học tập kinh nghiệm kỹ thuật trồng cây Mắc ca
703/SNgV-LSHTQT 02-09-2022 đề nghị hỗ trợ cán bộ và người thân cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
702/SNgV-VP 01-09-2022 Về việc thực hiện công trình chung của Cụm thi đua năm 2022
07/TB-BCHQSSNgV 30-08-2022 Phân công trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2022
31/TB-SNgV 30-08-2022 Thông báo lịch trực của Sở Ngoại vụ trọng dịp nghỉ lễ Quốc khánh (02/9) năm 2022
72/QĐ-SNgV 29-08-2022 Quyết định về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác đối ngoại và quản lý biên giới lãnh thổ tại UBND huyện Lộc Bình