Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
07/KH-SNgV 17-01-2022 Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2022
05/KH-SNgV 12-01-2022 Kế hoạch Công tác thi đua khen thưởng năm 2022
02/KH-SNgV 07-01-2022 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính,cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022
01/KH-SNgV 06-01-2022 Kế hoạch Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2022
37/KH-SNgV 29-11-2021 Kế hoạch Tăng cường lãnh đạo, công tác phòng, chống HIV/AIDS
38/KH-SNgV 29-11-2021 Kế hoạch học tập, làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số 36/KH-SNgV 22-11-2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025
80/QĐ-SNgV 25-10-2021 Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Ngoại vụ
32/KH-SNgV 08-10-2021 Kế hoạch phòng, chống dịch Covid - 19
30/KH-SNgV 06-10-2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
635/SNgV-LSHTQT 29-09-2021 Đề nghị phối hợp tiếp tục đăng tải thông tin về đầu mối liên lạc, ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ người nước ngoài của Sở Ngoại vụ
108/BC-SNgV 16-09-2021 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý III năm 2021
27/KH-SNgV 13-09-2021 Kế hoạch nâng cáo chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX năm 2021
66/QĐ-SNgV 09-09-2021 Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19
23/KH-SNgV 19-08-2021 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án cải cách TTHC giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
63/BC-SNgV 16-06-2021 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý II năm 2021
60/BC-SNgV 14-06-2021 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2021
300/SNgV-VP 26-05-2021 Cung cấp thông tin đánh giá DDCI năm 2021
295/SNgV-LSHTQT 25-05-2021 Về việc tăng cường thông tin, kết nối, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ
37/QĐ-SNgV 23-05-2021 Quyết định ban hành Nội quy cơ quan Sở Ngoại vụ
39 /BC-SNgV 10-05-2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
21/KH-SNgV 07-05-2021 Kế hoạch tiến hành thanh tra hành chính về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phòng Quản lý biên giới, Sở Ngoại vụ
20/KH-SNgV 04-05-2021 Kế hoạch biên chế công chức và hợp đồng lao động 68 của Sở Ngoại vụ năm 2022
31/QĐ-SNgV 27-04-2021 Về việc giao nhiệm vụ xây dựng và sắp xếp lại bố cục, hình thức, nội dung, Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ
28/QĐ-SNgV 12-04-2021 Quyết định kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương
27/QĐ-SNgV 12-04-2021 Quyết định thành lập Ban Biên tập cuốn tài liệu ấn phẩm năm 2021
17/QĐ-SNgV 05-04-2021 Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
19/KH-SNgV 31-03-2021 Về việc đề nghị phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
17/KH-SNgV 25-03-2021 Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021
15/KH-SNgV 21-03-2021 Kế hoạch thực hiện nâng cao năng lực các chỉ số DDCI của Sở Ngoại vụ năm 2021