Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
13/QĐ-SNgV 19-03-2021 Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021
25/BC-SNgV 18-03-2021 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý I/ 2021
14/KH-SNgV 17-03-2021 Triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
13/KH-SNgV 10-03-2021 Thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật
12/KH-SNgV 01-03-2021 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” năm 2021
11/KH-SNgVV 28-02-2021 Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021
16/KH-SNgV 22-02-2021 Kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021
10/KH-SNgV 17-02-2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
09/KH-SNgV 11-02-2021 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Sở Ngoại vụ
07/KH-SNgV 08-02-2021 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
08/CV-SNgV 08-02-2021 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
06/KH-SNgV 05-02-2021 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
05/KH-SNgV 26-01-2021 Triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2021
04/KH-SNgV 25-01-2021 Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2021
05/QĐ-SNgV 22-01-2021 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
03/KH-SNgV 20-01-2021 Kế hoạch phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021
02/KH-SNgV 18-01-2021 Triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2021
02/SNGV-VP 13-01-2021 Phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ, chính trị năm 2021
12/SNgV-TTr 08-01-2021 Đề xuất, đăng ký giải đáp vướng mắc DDCI
01/KH-SNgV 07-01-2021 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
145/BC-SNgV 18-12-2020 Tổng kết công tác Thanh tra chuyên ngành Ngoại giao năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
25/KH-SNgV 24-11-2020 Thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Ngoại vụ
40/2020/QĐ-UBND 23-11-2020 Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
120/BC-SNgV 20-11-2020 Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2021
670/SNGV-LSHTQT 13-11-2020 Thông báo triển lãm trực tuyến do Thương vụ Việt Nam tại Sydney, Australia tổ chức
115/BC-SNgV 12-11-2020 Kết quả công tác dân vận và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020
656/SNgV-VP 09-11-2020 Cung cấp số điện thoai liên hệ công tác trong và ngoài giờ làm việc
112/BC-SNGV 09-11-2020 Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh
110/BC-SNgV 06-11-2020 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 181/KH-UBND của UBND tỉnh
94/QĐ-SNGV 03-11-2020 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Ngoại vụ