Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Ban biên tập Sở Ngoại Vụ on 21 March 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
25 /TB-SNgV
Ngày ban hành
Ngày ban hành