Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 28 January 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 06/TB-SNgV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
06 tb.signed.signed.pdf 284.06 KB