Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 6 September 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số:40/TB-SNgV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
40_1.PDF 237.36 KB