Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 4 October 2019
Số hiệu văn bản
Số:96/BC-SNgV
Ngày ban hành
04/10/2019
Ngày hiệu lực
04/10/2019
Lĩnh vực văn bản
Người ký