Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 10 June 2021
Số hiệu văn bản
452/QĐ-UBND
Ngày ban hành
08/03/2019
Ngày hiệu lực
08/03/2019
Lĩnh vực văn bản
Người ký