Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 10 June 2021
Số hiệu văn bản
0
Ngày ban hành
15/07/2020
Ngày hiệu lực
15/07/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký