Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 5 May 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
20/KH-SNgV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Phu luc IB.xlsx 23.01 KB