Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị về công tác ngoại giao văn hóa: “Triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030: Chủ động thích ứng, góp phần lan tỏa giá trị và quảng bá sản phẩm Việt Nam”

Ngày 20/12/2021, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị ngoại giao văn hóa: “Triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030: Chủ động thích ứng, góp phần lan tỏa giá trị và quảng bá sản phẩm Việt Nam” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự và phát biểu khai mạc; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Đặng Hoàng Giang chủ trì Hội nghị.

Description: https://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr111027144142/BT%201.jpg

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Hội nghị thu hút sự tham dự của hơn 250 đại biểu từ các bộ, ban, ngành trung ương, các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Trưởng cơ quan đại diện được bổ nhiệm năm 2021, 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

Description: https://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr111027144142/TTA_2741-1-1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Chiến lược ngoại giao văn hoá đến năm 2030 là sản phẩm của trí tuệ tập thể, được lấy ý kiến rộng rãi, do vậy Chiến lược vừa có tính lý luận, thực tiễn, vừa có tính cụ thể, tổng quát. Chiến lược có 03 điểm mới nổi bật, cụ thể: (i) làm rõ được nội hàm của ngoại giao văn hoá, xác định nhiệm vụ của ngoại giao văn hoá là phục vụ 02 mục tiêu: đường lối đối ngoại và chính sách phát triển văn hoá; (ii) xác định chủ thể hướng tới và đối tác triển khai là các địa phương, người dân, doanh nghiệp; (iii) cập nhật và cụ thể 05 nhiệm vụ trọng tâm là: thúc đẩy quan hệ, hội nhập văn hoá, quảng bá đất nước, vận động danh hiệu, tiếp thu tinh hoa nhân loại.

Hội nghị ngoại giao văn hoá là bước triển khai kịp thời các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước tại các hội nghị quan trọng gần đây như: Hội nghị văn hoá toàn quốc, Hội nghị đối ngoại toàn quốc và Hội nghị ngoại giao 31.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi và đề ra các biện pháp hiệu quả triển khai Chiến lược trong thời gian tới để cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế tiếp tục phục vụ phát triển bền vững đất nước, lấy địa phương, người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, góp phần lan toả các giá trị văn hoá, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các sản phẩm Việt Nam./.