Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 6 December 2022
Số hiệu văn bản
81/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành
14/10/2022
Ngày hiệu lực
01/12/2022
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Phạm Bình Minh