Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều kiện, đối tượng được xem xét cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC
Điều kiện, đối tượng được xem xét cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC

Ngày 12/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC.

a
Halal - Thị trường tiềm năng và một số thông tin cần biết

Halal theo tiếng Ả-rập có nghĩa là hợp pháp hoá hay được phép, dùng để chỉ quy chuẩn tôn giáo phù hợp với chuẩn mực và giá trị của Hồi giáo theo Kinh Cô-ran và Luật Sa-ri-a.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
36/KH-SNgV 05-12-2023 Kế hoạch thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2023
1186/SNgV-LSHTQT 05-12-2023 về việc đề nghị phối hợp xác minh nhân thân và thông tin cho gia đình công dân tử vong ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
42/TB-SNgV 04-12-2023 Phân công các đồng chí trong Ban lãnh đạo Sở Ngoại vụ phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn
1176/SNgV-LSHTQT 01-12-2023 V/v đề nghị phối hợp, xác minh và xem xét giải quyết Đơn đề nghị giúp đỡ của công dân Trung Quốc
1152/SNgV-LSHTQT 25-11-2023 Về việc đề nghị phối hợp báo cáo công tác PCPNN năm 2023
1089/SNgV-LSHTQT 10-11-2023 Cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về hoạt động giới thiệu, quảng bá địa phương/ doanh nghiệp, sản phẩm ra nước ngoài, kết nối hợp tác, giao thương
33/KH-SNgV 10-11-2023 Kế hoạch lấy phiêu tín nhiệm đối với chức danh Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

LIÊN KẾT WEBSITES

Missing view, block "thongketruycap"